Antika Ferman Alanlar

Antika Ferman Alanlar Eliniz de bulunan ferman veya osmanlıca yazılı kitaplarınızı değerinde almaktayız. Öncelikle ferman nedir siz değerli müşterilerimiz bilsin ki antika fermanınızı ona göre satınız.

Ferman; Padişahların İmzası olan Tuğralı yazılı emridir.

divanı hümayun veya paşakapıs’nda ki divanlardan alınan kararlara uygun olarak yazılan emirlerin üzerinde üzerinde padişah  mührü bulunan kağıtlardır.

Aslında bakarsanız yazılı buyruk dur. padişaha ait olduğunu beyan eden sıfatlarda “Ali-şan, Hümàyun, Pàdişàhı şerif, veya itibarını yüksek olduğunu gösteren  celilü 1 kadr, denilen dir.

Bu fermanların yazılış sebepleri  Sefer açılması, asker sevki, vergi toplama,  veya bunlar gibi devlet işlerine dair olan fermanlar doğrudan doğruya Divànı hümayun’un kararı ve padişahın emriyle hazırlanıp ilgili şahıslara gönderilir.

Fermanların büyük bir kısmı ise beyler beyine sancaktar beyine  kadı  gibi görevlilere mektup veya halk dan birinin arzuhali üzerine konunun divanda  görüşülüp bir karara bağlanması sonunda hazırlanır.

Anlatmak istesek daha çok anlatırız lakin yazımız çok uzun olur. 

Antika ferman alanlar olarak biz de bu türde ki fermanları alım satım yaparak kendimize bir kazanç beklemekteyiz.

Siz değerli müşterilerimize osmanlı da verilen belgeleri sıralayalım ki sizlerinde bilgisi olsun.


  • Ferman

Osmanlı belge çeşitlerinin en başında fermanlar gelir.

antika-ferman-alanlar

Antika Ferman Alanlar

Ferman, Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan ve üzerinde tuğra bulunan yazılı emirlere verilen isimdir.

Ferman, Divan-ı Hümâyûn veya Paşakapısı’ndaki  divanlarda alınan kararlara uygun olarak yazılır ve üzerine padişahın tuğrası çekilirdi.

 

 

 


  • Berat

Osmanlı devlet teşkilatında padişah tarafından bir vazife, hizmet ve memuriyete tayin, bir gelirden tahsis veya bir şeyin tasarruf hakkının verildiğini, bir şeyden muafiyeti gösteren ve üzerinde padişahın tuğrasını taşıyan belgedir.

antika-ferman-alanlar

osmanlı berat alanlar

 

 

 

 

 


  • Hatt-ı Hümâyûn

antika-ferman-alanlar

Hatt-ı Hümâyûn alanlar

Hatt-ı hümâyûn ifadesi, padişahın bir mesele hakkında kendi el yazısıyla yazılmış emirleri hakkında kullanılan tabirdir.

 

 

 

 


  • İrâde-i Seniyye

1832 Tarihine kadar, padişaha arz edilecek konunun özeti “arz tezkiresi” veya “telhis” olarak adlandırılan bir belge ile sunuluyordu.

antika-ferman-alanlar

İrâde-i Seniyye alanlar

Padişah da görüşünü bizzat kendi el yazısı ile bildiriyor ve buna hatt-ı hümâyûn deniliyordu.

Bu tarihten sonra ittihaz edilen yeni usul ile arz tezkireleri padişahın hususî başkâtibine yazılır oldu.

Başkâtip, gelen tezkireleri padişaha okur, o da sözlü olarak mütâlaasını bildirir ve bu mütâlaa arz tezkiresinin altına ve yukarıdan aşağıya doğru, sadrazama hitaben başkâtib tarafından yazılırdı.

İşte bu şekilde ortaya çıkan ibarelere yahut vesika cinsine “irâde-i seniyye” denilmiştir.

 


  • Sebeb-i Tahrir Hükmü

Sebeb-i Tahrir Hükmü denilen vesikalar, ferman ve beratlar gibi padişahın tuğrasını taşırlar.

antika-ferman-alanlar

Sebeb-i Tahrir Hükmü alanlar

Maliye’de hazırlanan ve temessük/senet yerine geçen bu belgeler “Sebeb-i tahrir” ifadeleriyle başladığı için beratlara benzese de karakter itibarıyla farklıdır.

 

 

 

 


  • Nâme-i Hümâyûn

Müslüman ve Hristiyan devlet başkanlarına, Osmanlı Devleti’ne bağlı Kırım hanlarına, Mekke-i Mükerreme şeriflerine, Erdel beylerine ve diğer tâbi yerlerin idarecilerine padişah tarafından gönderilen mektuplara nâme-i hümâyûn adı verilir.

antika-ferman-alanlar

Nâme-i Hümâyûn alanlar

 

 

 

 

 

 


  • Ahidnâme-i Hümâyûn

Osmanlı klasik devrinde yabancı devletlerle yapılan anlaşmalar ve verilen imtiyazlar için kullanılan bu belge çeşidini 19. asırdan itibaren “muâhede” ismini almıştır.

antika-ferman-alanlar

Ahidnâme-i Hümâyûn alanlar

Tanzimat’tan sonra ise padişahın tuğra ve hattını taşıyanlara “tasdiknâme” denmeye başlanmıştır.

 

 

 

 

 

 


Antika ferman alanlar olarak biz de yukarıda sıraladığımız her türlü Ferman, berat, Ahid name ve diğer Osmanlı Belgelerini almaktayız. Bizlere ulaşmanız için Sitemiz de sunduğumuz seçeneklerimizi  söyleyelim ki bizlere kolay ulaşımın yolunu öğrenesiniz.

Bizlere Whatsapp uygulaması üzerinden resim atıp Bizlere  fiyat sorabilir eliniz de bulunan ferman ve diğer belgeleri sata bilirsiniz.

Antika Ferman Alanlar

Antika berat Alanlar

Antika Ahidname alanlar

 

Yorumlar

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp İletişim