Antika Kitap Alanlar

Antika Kitap Alanlar

Antika Kitap Alanlar  İstanbul ilimiz de ve tüm illerimiz den eski ve antika kitaplarınızı değerinde almaktadır. Öncelikle siz değerli müşterilerimizin bilgi alması bakımından kitabın tarihini yazalım ki bize satacağınız kitapların değerini bilin.

Kitap nasıl icat oldu ve ne malzeme kullanıldı nerede basıldı gibi bir çok soruyu bulabilirsiniz.


Antika Kitap Tarihi;

Kitabın tarihi 5 000 yıl önceye dayanır. Asurlular ve Babiller kilden tabletlerle dolu büyük kütüphane ve kitaplıkları bulunduğu bilinmektedir.

antika-kitap-alanlar

Antika kitap alanlar, bize göstermeden satmayınız…

Ayrıca ünlü

Solon Yasalarının tahta tabletler, ilk Roma yasalarının (12 levha yasası) da tunç levhalar üstüne kazıldığı bir bilinmektedir. Yunanlılar ve Romalılar, günlük yaşamlarında yazıları, ince bir mum tabakasıyla sıvanmış tahta tabletlere, kazı kalemiyle yazarlardı.

 Mısır’da üç bin  yıldan uzun bir süre önce, kitap yapımında Nil ırmağı kıyılarında ve çevresinde  çok yetişen papirüsten yararlanılırdı; İ. Ö. VI. yy’a doğru papirüs kullanımı Doğu ve kuzey’e yayılarak Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılarca da benimsendi.

Sepilenmiş veya keçelenmiş keçi ya da koyun derisi olan parşömen ise, önce Bergama’da kullanıldı; daha dayanıklı olduğu ve nemden daha az etkilendiği için, giderek papirüsün yerini aldı.

 Bu yeni gereçler, kitabın el yazmalı şeritler biçiminde yayılmasını sağladı. Ne var ki bu tür bir yapım oldukça pahalıya mal oluyordu. Roma İmparatorluğu’nun sonuna doğru, parşömen yapraklar kesilip kenarlarından birbiriyle iplerle sayfalar  birleştirildi; ve böylece, günümüzdeki kitapları andıran bir çeşit cilt elde edildi.

antika-kitap-alanlar

Antika kitap Alanlar, Osmanlıda KAdınların Giyimi ile alakalı kitap…

Bütün bu dönem boyunca, yani İ. Ö. 1000 yıllık bir süre içinde ipek, Çin’de bir yazı yazma gereci olarak kullanıldı, ardından kağıt kullanılmaya başlandı. Oysa, kağıt, Avrupa’ ya ancak XIV. yy’da girebildi.

Matbaanın ortaya Çıkışı…

Ortaçağ elyazmaları büyük boyda, bir ya da birden çok sütun kaplayan, sayfa numarası ve çoğu kez başlığı bulunmayan kitaplardı. Kitabın büyük gelişimi, Gutenberg’in (gerçek adı Johannes Gensf-leisch), Mainz’de 1453 yılma doğru hareketli harfleri kullanmasıyla başladı. Ardından Schöffer’-in geliştirdiği basımcılık tekniği, çok geçmeden bütün Avrupa’ya hızla yayıldı ve basılan ilk kitap İncil oldu (1455).


Bu şekilde bilinse de, Gutenberg matbaayı 1455 yılında icat etmiştir. Zira baskı sanatı 8. yüzyılda  Çin’de ve bazı araştırmacılara göre özelikle Uygur

antika-kitap-alanlar

antika kitap alanlar, Osmanlı matematik Kitabı…

türklerinde ortaya çıkmıştır.

Blok baskının Avrupa’ya taşınmasıda, Çinlilerden ziyade Uygur Türklerinin payı olduğu, artık İlim alemi tarafından da kabul edilmektedir. Gutenberg hareketli harfleride icad  eden birisi değildir.

Zira bunu 14. yüzyılda ilk kulanan Uygur ve koreliler olmuştur. Bu manada baskı Avrupa’ya 14. yüzyılda gelebilmiştir.

Maalesef 14. yüzyılda gelen baskı teknikleri, Gutenberg’in gayretleri ile İncil’in de basılabileceği bir matbaa haline  ancak 1455 yılında  15. yüzyılda gelebilmiştir.

 


Osmanlıda Matbaa…

Osmanlı Devleti’ne matbaa 1727 yılında değil, daha erken tarihlerde gelmiştir. Müslümanların eserlerini bastıkları ilk resmî matbaanın tarihi 1727’dir. 

antika-kitap-alanlar

Antika Kitap Alanlar , Batı Hint Adaları Tarihi anlatan osmanlıca Kitap….

Ancak Yahudiler 1488 yılından itibaren, Ermeniler 1567 yılından itibaren ve Rumlar da 1627 yılından itibaren matbaalarını kurmuşlardır. Hatta II. Bâyezid zamanında 19, Yavuz Selim zamanında 33 kitap basılmıştır. Bu kitapların üzerinde, “II. Bâyezid’in himayelerinde basılmıştır” ibaresi yer almaktadır.

III.  Murad, Arap harfleriyle basılan Geometriye dair Usul’ülOklidis kitabının serbestçe satılması için 996/1588 tarihli fermanla izin ve müsaade vermiştir.

IV.  Murad zamanında İstanbul’da bir matbaa kurulması için izin istendiğini ve bu iznin verildiğini Mustafa Nuri Paşa kaydederken, Enderun Tarihçisi Atâ da, ilk resmî matbaa teşebbüslerinin IV. Mehmed zamanında başladığını ve ancak neticeye 1727 yılında ulaşıldığını anlatmaktadır. Bu bilgiler, Osmanlı padişahlarının matbaa aleyhinde oldukları görüşünü reddetmektedir. O halde, Osmanlı Devleti’ndeki matbaanın değil, belki resmî matbaanın kuruluşunun tarihi 1727’dir. Yoksa matbaa Avrupa’da Gutenberg tarafından kurulan müesseseden 33 yıl sonra Osmanlı ülkesine girmiş ve çok sayıda kitap da basılmıştır. Kısaca Arap harfleriyle olmak üzere XV. Asırdan itibaren İstanbul’da, Halep’te ve 1514’den itibaren de bazı Avrupa şehirlerinde kitaplar basılmıştır.


Matbaanın bulunmasıyla yeni yeni harfler de kullanılmaya başlandı: Yuvarlak; romen; italik. Dürer, Holbein ve Jean Goujon gibi büyük sanatçılar, kitap resimlemeye başladılar. Küçük boy kitapların basımı yaygınlaştı. XIX. yy’da taşbaskısı ve fotoğraf klişesi, XX. yy’da da ofset gibi basımcılık teknikl

antika-kitap-alanlar

antika kitap alanlar, Antika Eski kitaplarınızı alıyoruz

eri, kitabın durmaksızın çoğalmasını ve ucuzlamasını sağladı.

Son yirmi yılda dünyadaki kitap sayısı ve baskısı sürekli artmaktadır. Bu artış, kitabın dünyamızı ne kadar değiştirdiğini gösterir. Gerçekten kitap, bilgilerin yayılma ve gelişme öğesi, aynı zamanda da bir birleşme etmeni ve kişisel bir bilgi edinme aracıdır.


Antika Kitap Alanlar,

Antika Kitap  alanlar olarak bizde Eski Osmanlı’ca kitaplarınızı değerinde almaktayız. Ayrıca Eski tıp ve tarih kitapları araştırma kitaplarınıda değerinde almakta olduğumuzu bu yazımız ile beraber duyurmaktayız.

Antika Kitap alan yerler diye aradığınız da sitemize girip her türlü antika eşya hakkında ilgi alabilmeniz için sitemizi sadece ticari maksatlı değil bilgi açısından da yer  vermekteyiz.

Antika hakkında istediğiniz bilgileri şimdiler de sınırlı bulsanız da ileride antika kitap ve tüm antika eşyalar hakkında gereken tüm bilgileri bulabileceksiniz.

Antika Kitap Alanlar  eski kitap, yazma, el yazması, eski mektup, hilyei şerif, ferman, hat yazı, berat ve buna benzer tüm yazı ile alakalı kitap kağıt almaktadır.

Antika Kitap

Kitap Alanlar

 

<<< Antika Ferman Alanlar Yazımızı okuyunAna Sayfaya Dön >>>

 

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp İletişim